Informacje i Regulamin Szkoleń

Informacje dotyczące wnoszenia opłat oraz regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach dla lekarzy dentystów organizowanych przez firmę INDENT

Wpłaty za kurs prosimy dokonywać najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na konto:

Nordea Bank: 44 1440 1387 0000 0000 0742 1017
Nazwa konta: INDENT Kamieńskiego 205/23, 51-126 WROCŁAW.
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i Nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu.

Każdy uczestnik szkolenia zgadza się na poniżej zamieszczony regulamin.

Przeczytaj regulamin